RailAcoustic

Demiryolu işletmeciliğinde en korkulan sorunlardan birisi, raylardaki çatlak veya kırıkların mevcut sinyal ekipmanlarınca algılanamamasıdır. Demiryolu hatlarında yapılan testleri başarı ile sonuçlanan RailAcoustic Demiryolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi ray devrelerinin yanıldığı durumlarda bile hatasız olarak ray çatlak ve kırıkları algılayabilmektedir.

Enekom Ltd., 2014 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapılmış bu yeni ve özgün teknoloji ürününü yurtiçi ve yurtdışı pazarına uygun ve hazır hale getirmiştir.

Enekom Ltd. tarafından tasarlanan ve geliştirilen RailAcoustic ® Demiryolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi, diğer tüm ray kırığı algılama yöntemlerinden farklı olarak bir noktadan raya belirli bir frekansta titreşimin uygulanması ve bu sinyalin hem bu noktanın yakınındaki bir algılayıcı tarafından hem de daha uzaktaki ikinci bir algılayıcı tarafından algılanıp elektronik olarak değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan verinin kontrol merkezindeki bilgisayara iletilmesi prensibiyle çalışır.

RailAcoustic ® Demiryolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi temel olarak;

 • Birbirine kaynakla bağlanarak elektriksel ve mekanik olarak sürekli hale getirilmiş raylı hatlarda başarıyla kullanılabilir,
 • Hattın balast direnci değerinden tamamen bağımsız olarak çalışır,
 • Rayın elektriksel özelliklerinden de bütünüyle soyutlanmış olarak çalışır. AC, DC veya elektriksiz her türlü hat üzerinde başarıyla kırıkları algılar,
 • Travers ve raya kolayca ve zarar vermeden monte edilir, IC60 standardındaki Hızlı Tren hatları üzerindeki performans testleri başarıyla sonlandırılmıştır,
 • Her türlü hava koşulunda esnek ve güvenli olarak çalışır.

Her 2 Km’de bir, sinyal üretici ve algılama modülleriyle (RAG100 ve RAR100) donatılan bir demiryolu hattı üzerinde, bir noktada RAG100 modülü tarafından raya uygulanan titreşim sinyali, ilk önce bu titreşim uygulama sinyalinin hemen yanındaki sinyal algılama modülü (RAR100) tarafından ölçülür.

Raya uygulanan sinyalin daha önceden referans olarak belirlenen sinyal seviyesinde olduğunun algılanması sonrasında, elektronik kontrol kabinindeki system kartı algılanan bu sinyale ilişkin bilgiyi fiberoptik ağ üzerinden, hat üzerindeki raylara 1-2 Km sağda ve 1-2 Km solda yerleştirilmiş olan alıcılara (RAR100) bildirir. Sinyalin raya başarılı bir şekilde uygulandığına ilişkin bu bilgiyi ve uygulanma zamanı bilgisini fiber optik ağ üzerinden alan 1-2 Km sağ ve sol yönde yerleştirilmiş algılama modülleri (RAR100), ray üzerinden gelecek sinyali dinlemeye başlarlar.

Uygulama modülünün her iki tarafında konumlandırılmış bu algılama modülleri tarafından algılanan sinyal kullanılarak daha önceden kaydedilmiş referans sinyal seviyesiyle de karşılaştırılarak bu hat üzerinde rayda herhangi bir hasar olup olmadığına karar verilir ve sonuç bilgisi fiber optik ağ üzerinden kumanda merkezindeki bilgisayara iletilir.

 • Sinyal Üretici Modülü (RAG100): Belirli zaman periyotlarında kumanda merkezinden gelen komutlarla çalışan ve raya monte edilen bir elektromekanik birim.
 • Sinyal Algılama Modülü (RAR100): Raya bağlandığı noktanın her iki tarafındaki uygulama modüllerinden gelen sinyalleri algılayan ve değerlendiren elektronik algılama birimi.
 • RailAcoustic Sistem İşleme/Proses (RASP100) Kabini: Hat boyunca her 2 Km’de bir hat kenarında konumlandırılmış sisteme ait elektronik kartları, güç sistemini ve fiberoptik hattı birleştiren IP65 özellikli, paslanmaz metal kabin.
 • Kontrol Kabini içerisindeki Elektronik Kart Kutusu: 19” Elektronik Kart Kutusu.
 • Elektronik kart kutusu içerisindeki modüler tarzda yerleşik elektronik kartlar: Elektronik Bilgi İşleme, Ray Üzerindeki Modülleri Sürme, Güç Kaynağı ve Komünikasyon Kartları.
 • Kumanda Merkezi Yazılımı Modülü (CCSM): Kumanda merkezindeki çok ekranlı sistem kumanda bilgisayarı ve bu bilgisayarda çalışan kontrol ve izleme yazılımı.

RAG-100 : RailAcoustic signal Generator
RAR-100 : RailAcoustic signal Receiver
RASP-100 : RailAcoustic Signal Processing Module,
CCSM-100: Control Center Software Module

Neden RailAcoustic ?
RailAcoustic® Teknolojisi ve Sisteminin Temel Karakteristik Özellikleri:

Tamamen akustik prensiple çalışır.

Her türlü hava koşulunda güvenilir bir şekilde çalışır.

Sürekli kaynaklı veya yalıtımlı raylarda kullanıma uygundur.

Herhangi bir sinyalizasyon ekipmanı ile etkileşime girme olasılığı yoktur.

Sistem birimlerinin raylara montajı ve sökülmesi son derece kolaydır.

Demiryolu kırıklarını çok erken tespit eder. Sinyali doğrudan raylardan aldığı için, ray kırıkları algılama yöntemleri içinde en etkili ve güvenilir olanıdır.

Ray kırıklarını sürekli ve gerçek zamanda algılar. Uzaktan ve otomatik olarak çalışır.

Kendiliğinden öğrenen ve tüm koşullara uyarlanabilen bir algoritma ile çalışır.

Özgün Özellikler:

Çok özel karakteristikleri özellikleri olan akustik bir sinyal üretir.

Tüm hava koşullarından bağımsızdır.

Tüm koşullara adapte olabilen ve kendi kendine öğrenen bir sistemdir.

sorunuz mu var ? lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.